Primærhelseteam

Herredshuset legesenter deltar i Helsedirektoratets pilotprosjekt med primærhelseteam. Det betyr at vi har fått noe ekstra ressurser for å bedre tilbudet til eldre, personer med sammensatte lidelser og kroniske sykdommer. Vi har tilsatt en sykepleier – Laila Hagen – som jobber spesielt med disse gruppene. Alle pasienter i vår praksis over en viss alder, alle med diagnosene KOLS og diabetes tilbys en årlig gjennomgang av helsesituasjonen hos Laila, som samarbeider tett med legene og også med kommunale instanser som hjemmesykepleien, frisklivssentralen og andre.