Laboratoriet

Laboratoriet ved Herredshuset legesenter deltar i NOKLUS-systemet for kvalitetssikring.

En del prøver og undersøkelser analyseres på stedet, og du kan få svar umiddelbart eller senere samme dag. Dette gjelder:

  • Hemoglobin (blodprosenten)
  • Glukose (blodsukker)
  • CRP
  • INR
 •       Troponintest (ved mistanke om hjertesykdom)
   D-dimer (ved mistanke om blodpropp)
  • Streptokokktest
  • Mononukleosetest
  • Graviditetstest
  • Test for helicobacter pylori
  • Test for blod i avføringen
  Enkle urinprøver

Andre prøver og undersøkelser sendes inn til eksternt laboratorium, og svaret kommer neste dag eller senere. Spør legen eller helsesekretæren når svaret kan ventes. Dersom svaret gir grunn til nærmere oppfølging, vil legen kontakte deg angående dette. Dersom du ønsker rutinemessig svar på prøvene, må du ta kontakt selv, eller du kan logge inn med bank-id på Fürst Pasient. 

Vi utfører også

  • EKG
  • Spirometri
  24-timers måling av blodtrykk
  enkle ultralydundersøkelser