Laboratoriet

Laboratoriet ved Herredshuset legesenter deltar i NOKLUS-systemet for kvalitetssikring.

En del prøver og undersøkelser analyseres på stedet, og du kan få svar umiddelbart eller senere samme dag. Dette gjelder:

   Hemoglobin (blodprosenten)

 

   Glukose (blodsukker)

 

   CRP

 

   INR

 

   differensialtelling av hvite blodlegemer

 

   Streptokokktest

 

   Mononukleosetest

 

   Graviditetstest

 

   Test for helicobacter pylori

 

   Test for blod i avføringen

 

  Enkle urinprøver

Andre prøver og undersøkelser sendes inn til sykehuslaboratorium, og svaret kommer neste dag eller senere. Spør legen eller helsesekretæren når svaret kan ventes. Dersom svaret gir grunn til nærmere oppfølging, vil legen kontakte deg angående dette. Dersom du ønsker rutinemessig svar på prøvene, må du ta kontakt selv.

Vi utfører også

   EKG

 

   Spirometri

 

  24-timers måling av blodtrykk